hearmeout_slider2
hearmeout_slider1

Projekt Hear me out

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, u suradnji s Udrugom osoba oštećena sluha Zadar, Zadarskom županijom i Zavodom za javno zdravstvo Zadar, počela je u ožujku 2015. godine s provedbom projekta „Hear me out – Podizanje razine svijesti i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom“.

Udruga osoba oštećena sluha Zadar

Udruga osoba oštećena sluha Zadar osnovana je 1945. godine i danas ima 90 članova koji dolaze s područja cijele Zadarske županije. Unatoč različitim stupnjevima oštećenja sluha, svi članovi za komunikaciju koriste isključivo znakovni jezik. Udruga za svoje članove …

Život s oštećenim sluhom

Osobe oštećena sluha – gluhe, oglušene i nagluhe osobe.
Prema Zakonu o Hrvatskom registru osoba s invaliditetom, oštećenja sluha su gluhoća i nagluhost.
Gluhoćom se smatra gubitak sluha u govornim frekvencijama (500 do 4000 Hz) veći od 81 decibela.

Hear me out awareness raising movie

Partneri u projektu

 
partneri2
partneri1
partneri3
partneri4
partneri5
partneri6
partneri7